Specjalista ds. ochrony środowiska

Specjalista ds. ochrony środowiska

 Główne obowiązki:

 • nadzór nad procesami produkcyjnymi w fabryce w zakresie dotrzymania warunków zawartych w obowiązujących pozwoleniach środowiskowych,
 • Prowadzenie ewidencji odpadowej w systemie BDO,
 • Koordynowanie gospodarki odpadami oraz kontakt z firmami gospodarującymi odpadami,
 • Śledzenie zmian w przepisach z zakresu ochrony środowiska,
 • Wpółpraca z państwowymi organami nadzoru środowiska oraz urzędami w zakresie realizacji obowiązków wynikających z pozwoleń środowiskowych,
 • Opracowywanie sprawozdań zgodnie z wymaganiami prawnymi i innymi,
 • Naliczanie wymaganych prawem opłat za korzystanie ze środowiska,
 • Nadzór nad dokumentacją systemu zarządzania środowiskiem,
 • prowadzenie audytów realizacji pozwoleń środowiskowych,
 • Nadzór nad zapisami ujętymi w decyzjach środowiskowych Spółki oraz wnioskowanie o ich zmiany i aktualizację.
 • Współpraca z firmami świadczącymi usługi w zakresie realizacji obowiązków wynikających z pozwoleń oraz nadzór nad aktualnością dokumentacji oraz umów współpracy.

Od kandydatów oczekujemy:

 • Znajomość Ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz rozporządzenia o gospodarowaniu odpadami,
 • Znajomość norm ISO 14001,
 • Mile widziane wykształcenie wyższe o profilu środowiskowym,
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • Samodzielność i operatywność w działaniu,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu,
 • Mile widziane praktyki/doświadczenie zawodowe zdobyte w firmach produkcyjnych.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia
 • pracę w młodym, dynamicznym zespole
 • nowoczesne zaplecze techniczne
 • możliwość realizacji zadań o dużym stopniu samodzielności
 • możliwość rozwoju zawodowego, realny wpływ na rozwój Spółki
 • pakiet prywatnej opieki medycznej po okresie próbnym, dofinansowanie innych benefitów
 • skrócony do jednego spotkania proces rekrutacyjny

Aplikuj

Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Plast-Met Automotive Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu 32-300, przy ul. Bartosza Głowackiego 21 Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem: iodo@plast-met.com
Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 6 miesięcy, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 2 lat.
Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 5 lat.
Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.
Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem praca@plast-met.com lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iodo@plast-met.com