Privacy policy

Privacy policy

Prowadzona przez Plast-Met witryna internetowa plast-met.com. i/lub każda z jej sekcji może wykorzystywać tzw. pliki cookies. Dzięki technologii „cookies”, nasza witryna może przechowywać w przeglądarce użytkownika znaczniki informacji („identyfikatory”),
z których korzysta jedynie podczas Pana/Pani wizyty na naszej stronie. „Cookies” nie są wykorzystywane do określenia tożsamości żadnej z osób odwiedzających witrynę internetową plast-met.com, lecz pomagają nam śledzić ogólny ruch użytkowników na witrynie, aby przechowywać preferencje osób odwiedzających naszą stronę co do informacji określonego typu.

Jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać plików cookies z witryny internetowej plast-met.com, mogą Państwo włączyć w przeglądarce opcję powiadamiania o otrzymywanych plikach cookies i za każdym razem decydować o ich ewentualnym blokowaniu. Większość plików cookies istnieje tylko w trakcie trwania sesji lub "odwiedzin" witryny internetowej plast-met.com. Żaden z plików cookies nie będzie zawierać informacji umożliwiającej innym osobom skontaktowanie się z Państwem elektronicznie, pocztą elektroniczną czy też pocztą reklamową.

Plast-Met nie gromadzi ani nie opracowuje danych bądź informacji o charakterze osobistym, pozyskanych za pośrednictwem niniejszej witryny, z myślą o ich rozpowszechnianiu bądź sprzedaży na rzecz osób z zewnątrz organizacji w konsumenckich celach marketingowych bądź w ramach programów Host Mailing prowadzonych na rzecz osób trzecich.