Contact Data

Contact Data

PLAST-MET Automotive Systems - Headquarters and Plant 1 - Werk 1

21 Bartosza Głowackiego St.

Olkusz 32-300

Poland

 

PLAST-MET Automotive Systems  Plant 2 - Werk 2

17 Wspólna St.

Olkusz 32-300

Poland

 

tel.: +48 32 7456 600

e-mail: info@plast-met.com

 

 

PLAST-MET Automotive Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu, ul. Bartosza Głowackiego 21, 32-300 Olkusz, zarejestrowana w Sądzie Rejonowycm dla Krakowa - Śródmieścia Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000609220, NIP 6372197568, BDO 000036068.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) o Ochronie Danych Osobowych Administratorem (RODO),
administratorem Państwa danych osobowych jest PLAST-MET Automotive Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu
przy ulicy Głowackiego 21. Kontakt z administratorem danych osobowych: IODO@plast-met.com